கலைமாமணி பத்ம ஸ்ரீ டாக்டர் T.M. சௌந்தரராஜன் அவர்கள் பா4ஷா ப4க்திமிக்கவர். அகில இந்திய வானொலியில் கச்சேரியின் போது நம் ஸெளராஷ்ட்ர மஹான்களின் பாடல் ஒன்றை பாடுவது வழக்கம் வருடத்தில் நான்கு கச்சேரிகளாவது செய்வார். அக்கச்சேரியின் போது மகன் கணேஷமூர்த்தி குடுவாவினால் ஒலி நாடாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட பாடல்களுடன்,T.M.S அவர்களின் சிஷ்யர் பேராசிரியர் G.R.மகாதேவன் மற்றும்T.M.S. ரசிகர் நற்பணி மன்ற செயலாளர் M.P. பாலன் ஆகியோர்களிடமிருந்து பெற்ற AIR ஒலி நாடா பாடல்கள் இந்த சி.டி யில் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளது.பாடல்கள் பாடிய பத்ம ஸ்ரீ T.M.சௌந்தரராஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஒலி நாடாக்களை கொடுத்துதவிய பேராசிரியர் G.R.மகாதேவன்,M.P.பாலன் ஆகியோர்களுக்கும் அன்புடன் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

கே.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி & தங்கமணி கிருஷ்ணமூர்த்தி

1) தே3வ்ஸே மெனஸ்தெங்கொ
2) தா3மோத3ர ஸ்ரீ ஹரி
3) தி3ந்நு ஜனன்முஸுனா
4) பு2ரரெ ஹரி மீ யேட்
5) கா3ம் ஜா மொநை
6) கு3ருத்4யாந் காரி
7) ஹரி ஹரி ஹரி ஹரி ஹரி மெநி
8) ஹரிஸத்பத3வி தே3ய்
9) இஸொயேட் ஸதா3 ஸ்ரீ
10) கோன் வேளும் கோட்பொடி3
11) கோடி கோடி ஏ ஸரீர்
12) மீ மெநஸ்தெ மமத ஹோநாரே
13) மொன்னுபா3ரே
14) நடனகோ3பால ஹரி
15) பரமபுருஷ ஸ்ரீ
16) ராமா க்ருப ஸாரே
17) ஸெங்கொ3ரெ:ய் பாலந
18) ஸ்ரீமந் நாராயணா ஆவிரே
19) வாஸுதே3வா க்ருப
20) வத்த செவ்து3நாஸ்தக
21) 4க்திதே3 ஸ்ரீ ஹரி
22) ஹரி ஹரி மெனிகின் மென்னோ
23) தா3ள் தூப்ஸெரொ பா4த்
24) ஹரி மெனொ பாப் தா4ம் �� ���� �� �4
25) மொந்நூ கொங்கி3டி3
26) நடனகோ3பால ஹரி நாக்
27) காய்மென் ரொடு3ரே மீ
28) பரமபுருஷ ஸ்ரீ
29) பொன்னாஜாட் ஹிங்கி32ளெ
30) ராம ராகவா ஸீதா
31) ஸங்க3ரெஸ் ஜல்லுவொ
30) காஸ:ன்னவ் க3திமெல்லன் ஜனுலுன் லய

Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube