கைங்கர்யம் கிங்கர்யம் காம்ஸாஜா மெனஸ்தெனஸ்கி
கருமு ராணுமு ஸம்டி கெஷ்டம் பொந்தி3லேது ரா:ன்
கைங்கர்யமுஸ் கத்கொ கருமுராணு கடிலிஜாய் அத்தொ

     This section to reverend people and organization those worked hard to bringout the fame of Sri Natanagopala Nayagi swamigal and his keerthans to the world. Please select each section to browse through the contents.

ஸ்ரீமந் நடன கோபால நாயகி ஸ்வாமிகள் ஸபை.

     சுவாமிகளின் குடும்பத்தாரும்,சிஷ்யர்களும் சுவாமிகளின் பக்தர்களும் அங்கத்தினர்களாக சேர்ந்து ஸ்ரீமந் நடன கோபால நாயகி ஸ்வாமிகள் ஸபையை 1947 ஆம் ஆண்டு ஸ்தாபித்து பதிவு செய்யப்பட்டு தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகஸ்தர்களால் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது.1948ஆம் ஆண்டில் K.C.K.R. ருக்மணி அம்மாள் தன்னுடைய பாலேஸ் ரோட்டில் உள்ள (பழைய டோர் நிர் 191) வீட்டை சபையினருக்கு தரும சாசனம் மூலம் கொடுக்கப் பட்ட வீட்டின் வருமானத்தைக் கொண்டு பிருந்தாவனக் கோயில் பரிபாலிக்கப் படுகிறது.


தற்போதய நிர்வாகஸ்தர்கள்:

ஸ்ரீமான்கள்

தலைவர்    T.K.ஆத்மாராம்
உபதலைவர்    T.S.மாதவன்
பொருளாளர்    C.S.கிருஷ்ணமூர்த்தி

காரியதரிசிகள்
C.K.ரமேஷ்பாபு & T.R.பாலகிருஷ்ணன்

கமிட்டி அங்கத்தினர்கள்:
M.S.ஈஸ்வர்லால்
J.T.ஹரிராம்
M.K.R. ராம்குமார்
K.K.கருணாகரன்
டாக்டர் M.V.கிரிதரகோபாலன்
ஸ்ரீமதி S.P.கீதாபாரதி
N.S.R.விஸ்வநாதன்
K.S.கிருஷ்ணமூர்த்தி
R.S.கிருஷ்ணமூர்த்தி
K.R.குப்புசாமி


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube